Wenken van een econoom; voor/door Sylvester Eijffinger

€14.95

Boek ISBN: 978-94-6240-633-9

Uitgevers: Wolf Publishers (info@wolfpublishers.nl) Open Press TiU (info@openpresstiu.org)

Interview: Daan Rutten
Concept en bewerking teksten: Studio Trots
Ontwerp en opmaak: Kwa Ontwerp en BuroPARK
Productie: Wolf Publishers/Graphic in Mind