Tilburg University Open Access books

We decided to make for you some old/new books from the Tilburg University Open Access. We will place every month new editions of books from the past and for the future.

 

TILBURG UNIVERSITY

  • Rechtsgeleerdheid - Rechtswetenschappen - Law School 50 jaar rechtenfaculteit in Tilburg 1963-2013, B.C.M. Jacobs (2013)

 

In 1963 krijgt de Katholieke Hogeschool in Tilburg een juridische faculteit. Er komen een klassieke opleiding Nederlands recht en een opleiding fiscaal recht. De rechtenfaculteit krijgt in de jaren zestig, net als de gehele Hogeschool en andere onderwijsinstellingen, te maken met studenten en medewerkers die inspraak eisen en het onderwijsprogramma ter discussie stellen. In de loop van de jaren nemen de studentenaantallen toe, waaronder in belangrijke mate ook de aantallen avondstudenten. Dat vereist een bijzondere inspanning. Geleidelijk breidt men ook het aantal studierichtingen uit met een juridisch bestuurswetenschappelijke opleiding - later omgevormd tot bestuurskunde - en andere opleidingen, waardoor er meer diversiteit ontstaat. In de jaren negentig komt er een onderzoeksinstituut voor grondslagen en rechtsvergelijking, het Schoordijk Instituut, waarbinnen het facultaire onderzoek grotendeels wordt geconcentreerd. In de jaren 2000 richt de faculteit de blik steeds meer naar buiten: onderzoek en onderwijs worden sterker internationaal en inter- en multidisciplinair. In 2012 mondt deze ontwikkeling uit in het mede-initiatief tot de oprichting van een wereldwijde Law Schools Global League en in 2013 tot de start van een Engelstalig bachelorprogramma Global Law.

Rechtsgeleerdheid Rechtswetenschappen
PDF – 3,3 MB 554 downloads

LAW

ENVIRONMENTAL LAW

  • Fundament onder het omgevingsrecht; een selectie uit het werk van Prof.mr. P.C. Gilhuis. Samengesteld en van een inleiding voorzien door Prof.mr. J.M. Verschuuren (2005).

 

Piet Gilhuis heeft in zijn dertigjarige academische loopbaan (aan de Tilburg University) over veel onderwerpen gepubliceerd. Zijn eerste omvangrijke werk was zijn dissertatie uit 1981 over het referendum. Dit rechtsvergelijkende onderzoek is nog altijd een standaardwerk over het onderwerp. Zijn expertise over het referendum is gedurende zijn hele loopbaan door anderen benut, en hij is er over blijven publiceren, onder andere nog in RM Themis in 1999. Enkele dagen voor zijn dood gaf hij nog een lang interview over het referendum. Een bondige veelzeggende uitspraak siert de kop van het artikel: ‘Het referendum is democratie voor gevorderden’. Maar ook artikelen en boeken over administratief beroep en toegang tot de rechter en andere meer algemene staats- en bestuursrechtelijke thema’s zijn door Gilhuis toegevoegd aan de rechtswetenschap. Net als het onderwerp referendum, werden ook deze thema’s veelal door middel van rechtsvergelijkend onderzoek benaderd. Denemarken is het land dat veruit het vaakst in Gilhuis’ publicaties figureert, een land dat hem ook om persoonlijke redenen dierbaar was.

Maar de overgrote meerderheid van het wetenschappelijke werk van Gilhuis betrof toch het omgevingsrecht in brede zin: het recht van de ruimtelijke ordening, het milieurecht, het waterrecht en het natuurbeschermingsrecht. Op al deze terreinen én op het snijvlak tussen deze terreinen deed Gilhuis onderzoek.

In dit boek is een selectie gemaakt uit de publicaties van Gilhuis. Een complete bibliografie is achterin het boek opgenomen. De bijdragen zijn thematisch geordend in zeven hoofdstukken. Binnen deze hoofdstukken zijn de publicaties chronologisch gerangschikt. Piet Gilhuis overleed op 24 februari 2005 op 58 jarige leeftijd. Zijn plotselinge en veel te vroege dood heeft velen geschokt. Zijn zachtaardige en warme karakter, zijn belangstelling voor en betrokkenheid bij het werk van anderen en de persoon achter dat werk zullen niet worden vergeten, evenmin als zijn wetenschappelijke werk. Hij heeft met zijn wetenschappelijke werk het fundament gelegd onder het omgevingsrecht. Dit boek bundelt zijn belangrijkste publicaties op dit terrein en vormt daarmee een waardevol fundament voor toekomstig onderzoek naar het omgevingsrecht. Hoewel sommige van de publicaties al wat ouder zijn, zijn ze toch opgenomen omdat ze nog steeds relevant zijn. Veel discussies komen na verloop van tijd weer terug of zijn nooit weggeweest. Argumenten die in het verleden zijn gewisseld zijn dan nog steeds valide. In dit boek zijn die argumenten terug te vinden, op heldere en prettig leesbare wijze op papier gezet door Piet Gilhuis.

Fundament Onder Het Omgevingsrecht
PDF – 1,7 MB 560 downloads

EUROPEAN LAW

  • The European Constitution; How it was created, What it will change; Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs (2005)

During 2002-2004 a Constitution for Europe was drawn up by representatives of 25 European nations. In 2005 and 2006 this Constitution is being submitted in each of those nations to ratification by national parliaments and in some cases to a popular vote. On October 29, 2004 in Rome the Treaty establishing a Constitution for Europe was officially signed by the representatives of the 25 Member States of the European Union.It replaces the old Treaty of Rome of 1957, which established the European Economic Community and the Treaty of Maastricht which established the European Union. But,was this only a tidying up exercise or does the new Treaty bring about important changes in Europe that have a constituent dimension? And will it survive all the national ratification procedures that it has to undergo in the various Member States, including referenda in Britain, France and other countries? The new European Constitution will be heavily debated in the forthcoming months.

This book aims to provide a critical assessment of how the new Constitution was created? What would it change in the way the European Union is run? Would this Constitution lead to a European superpower with military muscle?Would it improve the protection of human rights? Would it alter the European social model? Would it recognise the Christian roots of Europe ’s civilisation? This book provides basic information about the European Constitution to answer these and other questions.

The European Constitution
PDF – 1,6 MB 563 downloads