Een bijzonder boek over Sylvester Eijffinger

Published on 11 October 2020 at 13:14

Wie is Sylvester Eijffinger? Wat heeft hij al die jaren gedaan? Waar is hij geweest? Waarom heeft hij een Toyota? Wat heeft Mark Rutte met Sylvester? En wat doet Corona met onze economie?

Op 9 oktober nam prof. dr. Sylvester Eijffinger, hoogleraar Financiële Economie, na ruim 33 jaar afscheid van Tilburg University. Wij als Open Press TiU hebben voor hem een bijzonder boek gemaakt over zijn eigen, persoonlijke geschiedenis. Dit boek is nu Open Access te downloaden en ook in fysieke vorm te bestellen.

In zijn afscheidsrede heeft Sylvester Eijffinger veel verhalen over de geschiedenis van de universiteit vertelt. Ook die informatie kunt u bij de universiteit opvragen.

Bij zijn afscheid heeft hij ook nog de Oorkonde van Erelid van Open Press TiU ontvangen.

In zijn boek hebben onze premier Mark Rutte, minister van financiën Wobke Hoekstra, Arthur Eyffinger en Paul van der Geest een eigen brief aan hem geschreven.

In al die jaren bevond Eijffinger zich in de haarvaten van de universiteit en was hij voor menig journalist, op zoek naar duiding over economische processen, de stem naar buiten. In zijn afscheidsrede blikt hij terug op die drie decennia en deelt hij zijn gedachten over de ontwikkelingen die hij in deze tijd heeft waargenomen op het gebied van onderzoek, onderwijs en valorisatie. Volgens hem kenmerkt Tilburg University zich door academic entrepreneurship, en dat heeft ze te danken aan founding father Martinus Cobbenhagen, de academic entrepreneur avant-la-lettre.

Hoe ontwikkelde zich dit academic entrepreneurship in de afgelopen drie decennia? Eijffinger schetst de ontwikkeling aan de hand van (1) de internationalisering van het onderzoek, (2) de internationalisering van het onderwijs, en (3) de herwaardering van valorisatie en impact (maatschappelijke dienstverlening). Zijn conclusie is dat Tilburg University een opmerkelijk vermogen heeft getoond om zich continu te vernieuwen op deze drie gebieden waarbij het academic entrepreneurship van de oprichter Martinus Cobbenhagen leidend is geweest.

Ter afsluiting van zijn rede gaf hij aan het College van Bestuur nog een vijftal aanbevelingen mee voor de toekomst van Tilburg University, de laatste ‘vijf van Eijff’ zogezegd. Welke dat zijn, maakt hij in zijn afscheidsrede bekend.

Sylvester Eijffinger (1953, Den Haag) is thans emeritus hoogleraar financiële economie aan Tilburg School of Economics and Management en Jean Monnet hoogleraar Europese financiële en monetaire integratie. Daarnaast is hij verbonden aan Centre for Economic Policy Research in Londen en CESifo Research Network in München. Na het gymnasium ging Eijffinger in 1983 economie en econometrie studeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en promoveerde daar ook (1986), waarna hij benoemd werd aan de toenmalige Faculteit der Economische Wetenschappen in Tilburg, eerst als hoofddocent, later als Jean Monnet hoogleraar Europese financiële en monetaire integratie (1998) en als hoogleraar financiële economie (2000) aan de Universiteit van Tilburg.

Van 1994 tot 2004 was Eijffinger reeds deeltijdhoogleraar monetaire economie aan het College of Europe in Brugge (BelgiÄ“) en tussen 1996 en 2000 deeltijdhoogleraar economisch beleid aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. Van 2005 tot 2008 was hij deeltijdhoogleraar Europese Financiële Integratie aan de Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tussen 2005 en 2008 was hij lid van de Raad van Economisch Adviseurs van de Tweede Kamer. In 2003, 2008, 2013 en 2018 was hij gasthoogleraar economie aan Harvard University (Cambridge MA, VS). Van 2000 tot 2015 was hij het enige Nederlandse lid van het Monetaire Expertpanel dat het Europese Parlement adviseert over de dialoog met de president van de Europese Centrale Bank. Eijffinger was in 2008-2009 lid van de Adviescommissie Toekomst Banken (commissie Maas) waarvan de adviezen omgezet zijn in een Code Banken en in 2013 lid van de Commissie Structuur Nederlandse Banken (commissie Wijffels). Hij is sinds 2009 president van de UvT Sociëteit en later van de Tilburg University Society.


«   »

Add comment

Comments

eelco van dijk
2 years ago

Opmerkelijk dat hij in 1983 Econometrie ging studeren. Toen was hij dus al 30. 3 jaar later had hij zowel zijn doctoraal als promotie afgerond.